1.8.Dàn Lạnh VRV Loại Thông Gió Thu Hồi Nhiệt

Thiết bị xử lý không khí

Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt với dàn giãn nở
trực tiếp (DX coil) và bộ tạo ẩm - VKM series

Bạn chưa biết chọn công suất nào phù hợp ?Gọi0903080080để nhận tư vấn