Các loại dàn lạnh điều hòa Trung Tâm VRV Daikin | Dãy Công Suất và Ứng dụng

Dãy sản Công suất các loại dàn lạnh điều hòa VRV Daikin bao gồm các loại, model và công suất cụ thể như sau:

Dàn Lạnh VRV Loại Cassette âm trần (Đa hướng thổi có cảm biến)

Với Công nghệ cảm biến Daikin *1,2 Chỉ có ở model FXFSQ và một số chức năng nổi bật như sau:

*1. Áp dng khi mt ncm biến (BYCQ125EEF/EEK) được lp đt.
*2. Áp d
ng khi điu khin txa có dây BRC1E63 được sdng

 • Cảm Biến Kép*1: Cảm biến kép và điều khiển luồng gió độc lập giúp cho việc kiểm soát luồng
  gió tối ưu một cách tự động.


 • Chức năng luồng gió tự động*5 (*5. Hướng gió nên được cài đặt ở chế độ "Tự động".)

 • Thoải mái và tiết kiệm năng lượng ngăn ngừa tình trạng quá lạnh/quá nóng*6 (*6. Hướng gió và tốc độ gió nên được chỉnh ở chế độ "Tự động")

 • Chức năng cảm biến nhiệt độ *7,8,9 
  *7. Áp dụng khi mặt nạ cảm biến (BYCQ125EEF/EEK) được sử dụng.
  *8. Không có chức năng này khi sử dụng điều khiển nhóm.
  *9. Người dùng có thể cài đặt những tính năng này bằng điểu khiển từ xa.
 •  
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh Loại Cassette âm trần (Đa hướng thổi có cảm biến) cụ thể như sau:
 1. Model: FXFSQ25AVM với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 2. Model: FXFSQ32AVM với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 3. Model: FXFSQ40AVM với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 4. Model: FXFSQ50AVM với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 5. Model: FXFSQ63AVM với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2
 6. Model: FXFSQ80AVM với công suất lạnh 9KW ~ 30.700Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 44m2
 7. Model: FXFSQ100AVM với công suất lạnh 11,2KW ~ 38.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 55m2
 8. Model: FXFSQ125AVM với công suất lạnh 14KW ~ 47.800Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 68m2
 9. Model: FXFSQ140AVM với công suất lạnh 16KW ~ 54.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 78m2

Tất cả các Model Dàn Lạnh Loại Cassette âm trần (Đa hướng thổi có cảm biến) đều có thể sử dụng chung loại mặt nạ Model: BYCQ125EEF (Trắng ) / BYCQ125EEK (Black) có kích thước CaoxRộngxDày (mm) 50×950×950 và trọng lượng (kg) 5,5. Điều khiển dây với Model: BRC1E63 và điều khiển không dây Model:  BRC7M635F(K) BRC7M634F(K)

Dàn Lạnh VRV Loại Cassette âm trần đa hướng thổi (Thổi tròn)

 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh Loại Cassette âm trần (Đa hướng thổi) cụ thể như sau:
 1. Model: FXFQ25AVM với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 2. Model: FXFQ32AVM với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 3. Model: FXFQ40AVM với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 4. Model: FXFQ50AVM với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 5. Model: FXFQ63AVM với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2
 6. Model: FXFQ80AVM với công suất lạnh 9KW ~ 30.700Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 44m2
 7. Model: FXFQ100AVM với công suất lạnh 11,2KW ~ 38.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 55m2
 8. Model: FXFQ125AVM với công suất lạnh 14KW ~ 47.800Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 68m2
 9. Model: FXFQ140AVM với công suất lạnh 16KW ~ 54.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 78m2

Tất cả các Model Dàn Lạnh Loại Cassette âm trần (Đa hướng thổi có cảm biến) đều có thể sử dụng chung loại mặt nạ Model: BYCQ125EEF (Trắng ) / BYCQ125EEK (Black) có kích thước CaoxRộngxDày (mm) 50×950×950 và trọng lượng (kg) 5,5. Điều khiển dây với Model: BRC1E63 và điều khiển không dây Model:  BRC7M635F(K) BRC7M634F(K)

Các tùy chọn chi tiết khác vui lòng tra cứu thêm trong catalogue sản phẩm TẠI ĐÂY

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần bốn hướng thổi

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần bốn hướng thổi
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần bốn hướng thổi
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần bốn hướng thổi cụ thể như sau:
 1. Model: FXZQ20MVE với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXZQ25MVE với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXZQ32MVE với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXZQ40MVE với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXZQ50MVE với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2

Tất cả các Model Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần bốn hướng thổi đều có thể sử dụng chung loại mặt nạ Model: BYFQ60B3W1 có kích thước CaoxRộngxDày (mm) 57×700×700 và trọng lượng (kg) 2,7. Điều khiển dây với Model: BRC1E63 và điều khiển không dây Model:  BRC7M635F(K) BRC7M634F(K)

DL VRV Daikin Loại Cassette âm trần bốn hướng thổi
DL VRV Daikin Loại Cassette âm trần bốn hướng thổi

Các tùy chọn chi tiết khác vui lòng tra cứu thêm trong catalogue sản phẩm TẠI ĐÂY

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette áp trần 4 hướng thổi

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Áp trần 4 hướng thổi
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Áp trần 4 hướng thổi
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Áp trần 4 hướng thổi cụ thể như sau:
 1. Model: FXUQ71AVEB với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2
 2. Model: FXUQ100AVEB với công suất lạnh 11,2KW ~ 38.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 55m2

Dàn Lạnh Daikin VRV Loại Cassette âm trần 2 hướng thổi

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần 2 hướng thổi
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần 2 hướng thổi
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần 2 hướng thổi cụ thể như sau:
 1. Model: FXCQ20AVM với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXCQ25AVM với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXCQ32AVM với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXCQ40AVM với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXCQ50AVM với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXCQ63AVM với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2
 7. Model: FXCQ80AVM với công suất lạnh 9KW ~ 30.700Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 44m2
 8. Model: FXCQ125AVM với công suất lạnh 14KW ~ 47.800Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 68m2

Dàn Lanh VRV Loại Cassette âm trần (Một hướng thổi)

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần 1 hướng thổi
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần 1 hướng thổi
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Cassette âm trần 1 hướng thổi cụ thể như sau:
 1. Model: FXEQ20AV36 với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXEQ25AV36 với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXEQ32AV36 với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXEQ40AV36 với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXEQ50AV36 với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXEQ63AV36 với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2

Dàn Lạnh Daikin VRV Loại giấu trần nối ống gió dạng mỏng

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió dạng mỏng
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió dạng mỏng
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió dạng mỏng cụ thể như sau:
 1. Model: FXDQ20PDVE với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXDQ25PDVE với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXDQ32PDVE với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXDQ40PDVE với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXDQ50PDVE với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXDQ63PDVE với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu Trần Nối Ống Gió Dạng Mỏng (loại nhỏ gọn)

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió dạng mỏng nhỏ gọn
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió dạng mỏng nhỏ gọn
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió dạng mỏng cụ thể như sau:
 1. Model: FXDQ20SPV1 với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXDQ25SPV1 với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXDQ32SPV1 với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXDQ40SPV1 với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXDQ50SPV1 với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXDQ63SPV1 với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu Trần Nối Ống Gió Áp Suất Tĩnh Trung Bình

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình cụ thể như sau:
 1. Model: FXSQ20PAVE9 với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXSQ25PAVE9 với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXSQ32PAVE9 với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXSQ40PAVE9 với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXSQ50PAVE9 với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXSQ63PAVE9 với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2
 7. Model: FXSQ80PAVE9 với công suất lạnh 9KW ~ 30.700Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 44m2
 8. Model: FXSQ100PAVE9 với công suất lạnh 11,2KW ~ 38.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 55m2
 9. Model: FXSQ125PAVE9 với công suất lạnh 14KW ~ 47.800Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 68m2
 10. Model: FXSQ140PAVE với công suất lạnh 16KW ~ 54.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 78m2

Dàn Lạnh Daikin VRV Loại giấu trần nối ống gió hồi sau

Giấu trần nối ống gió hồi sau
Giấu trần nối ống gió hồi sau
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu trần nối ống gió hồi sau cụ thể như sau:
 1. Model: FXMQ20PAVE với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXMQ25PAVE với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXMQ32PAVE với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXMQ40PAVE với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXMQ50PAVE với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXMQ63PAVE với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2
 7. Model: FXMQ80PAVE với công suất lạnh 9KW ~ 30.700Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 44m2
 8. Model: FXMQ100PAVE với công suất lạnh 11,2KW ~ 38.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 55m2
 9. Model: FXMQ125PAVE với công suất lạnh 14KW ~ 47.800Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 68m2
 10. Model: FXMQ140PAVE với công suất lạnh 16KW ~ 54.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 78m2
 11. Model: FXMQ200MVE9 với công suất lạnh 22,4KW ~ 76.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 110m2
 12. Model: FXMQ250MVE9 với công suất lạnh 28KW ~ 95.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 136m2

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại áp trần

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Áp Trần
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Áp Trần
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Áp Trần cụ thể như sau:
 1. Model: FXHQ32MAVE với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 2. Model: FXHQ63MAVE với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2
 3. Model: FXHQ100MAVE với công suất lạnh 11,2KW ~ 38.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 55m2

Dàn Lạnh Daikin VRV Loại treo tường

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại treo tường
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại treo tường
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại treo tường cụ thể như sau:
 1. Model: FXAQ20PVE với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXAQ25PVE với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXAQ32PVE với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXAQ40PVE với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXAQ50PVE với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXAQ63PVE với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại đặt sàn

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Đặt Sàn
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Đặt Sàn
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Đặt Sàn cụ thể như sau:
 1. Model: FXLQ20MAVE với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXLQ25MAVE với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXLQ32MAVE với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2
 4. Model: FXLQ40MAVE với công suất lạnh 4,5KW ~ 15.400Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 22m2
 5. Model: FXLQ50MAVE với công suất lạnh 5,6KW ~ 19.100Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 28m2
 6. Model: FXLQ63MAVE với công suất lạnh 7,1KW ~ 24.200Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 35m2

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại giấu sàn

Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu Sàn
Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu Sàn
 • Các Model và dải công suất tương ứng của Dàn Lạnh VRV Daikin Loại Giấu Sàn cụ thể như sau:
 1. Model: FXNQ20MAVE với công suất lạnh 2,2KW ~ 7.500Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 11m2
 2. Model: FXNQ25MAVE với công suất lạnh 2,8KW ~ 9.600Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 14m2
 3. Model: FXNQ32MAVE với công suất lạnh 3,6KW ~ 12.300Btu/h kết nối được với dàn nóng VRV S, VRV A, VRV H phù hợp với không gian phòng có diện tích dưới 18m2

Các Model # chi tiết khác vui lòng tra cứu thêm trong catalogue sản phẩm TẠI ĐÂY

Khách hàng đánh giá

5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn